Etablerertjenesten/Kvinner i Business sitt Mentorprogram ble avsluttet 25.11.19.

10 adepter la fram hva de hadde oppnådd i løpet av  året som har gått. Vi fikk høre om mange utbytterike prosesser. Gjester fra Etablerertjenesten, Næringsrådene i Asker og Røyken, samt næringssjefene i Asker og Bærum var tilstede.

Kunne du tenke deg en mentor for ett helt år?

Ta kontakt med Etablerertjenesten eller Kvinner i Business. Nytt program starter i januar 2020.

Programleder:

Marit H. Silseth

Mobilnr +47 90734964

marit@silsethconsulting.no