Medlemsinformasjon

Navn
Samina Berntsen
Title
Mobil
977 33 742
Firmanavn
Samina Berntsen/ Iprosess AS
Organisasjonsnr
Adresse
Griniveien 27C, 0756 Oslo
Hjemmeside