Bli Proff handler om å knytte nettverk, bli mer fortrolig med å drive kommersielt, om å bli profesjonell, og om å dele erfaringer og kunnskap med hverandre. Bli Proff arrangerer workshops, kurs og foredrag ca en gang per måned i perioden august til mai. Alle aktiviteter er åpne for alle medlemmer i Kvinner i Business, og vi ønsker også ikke-medlemmer velkomne.

Programmet støttes økonomisk av Asker og Bærum Kommune samt Akershus Fylkeskommune. Aktivitetene i Bli Proff-programmet planlegges og arrangeres av en komité*, som består av medlemmer i Kvinner i Business. Vi engasjerer gjerne medlemmer fra nettverket for å holde workshops, kurs eller foredrag.

Påmelding skjer via vår aktivitetskalender. Se også AKTIVITETER for mer info.

Kontakt: Siri Hjartholm, siri@tastyring.no
M: +47 917 08 851

meldpaa
Aktiviteter

[add_eventon_list number_of_months=”12″ hide_empty_months=”yes” event_type=”7″ hide_past=”yes” show_year=”yes”]