KVINNER I BUSINESS PROGRAM

Merkevareprogrammet

Et strategiprogram for kvinnelige næringsdrivende som vil videreutvikle
sine produkter og tjenester 
til sterke merkevarer.

Login for deltagere ligger her >

 

Hva har IKEA, Starbucks og Kreftforeningen felles?

De er personligheter som skaper følelser og lojalitet hos mennesker! Mens IKEA er hverdagshelten som skaper en bedre hverdag for folk flest, er Starbucks inspiratoren som samler folk – en person, en kopp og ett nabolag om gangen. Kreftforeningen i sin tur, er folkebevegelsen som snakker mer om liv enn om død for at kreftsaken skal få prioritet. Alle lykkes de i sin ambisjon om å påvirke verden og sin business.

Hva er ditt produkts personlighet og merkevarepotensiale?

Kvinner i Business tilbyr nå et nytt og helt unikt Merkevareprogram som tilfører vår programserie den ekstra dimensjonen i å lykkes i business. Merkevareprogrammet er et strategiprogram for kvinnelige næringsdrivende for å utvikle sine produkter og tjenester til sterke merkevarer. Det er utarbeidet og går i regi av Tangram Design, et av Norges mest anerkjente designbyråer som står bak mange av landets største merkevarer. I Merkevareprogrammet vil du blant annet arbeide med å finne ditt merkevarepotensiale, spisse målgruppen din, bruke visuelle virkemidler, dine viktigste kommunikasjonskanaler, forstå konkurransebildet og øvrig «støy», bli bevisst på dine interessetriggere og etablere ønsket etterlatt inntrykk.

 

 

 


Dette vil du jobbe med i Merkevareprogrammet

Finne ditt merkevarepotensiale

Spisse målgruppen din

Bruke visuelle virkemidler

Dine viktigste kommunikasjonskanaler

Forstå konkurransebildet og øvrig «støy»

Bli bevisst på dine interessetriggere

Etablere ønsket etterlatt inntrykk

Charming woman with dyed purple hair points index finger into camera lens and winks, flirts. Hey, you Girl on violet background.; Shutterstock ID 1937816248; purchase_order: Tangram; job: KIB Merkevareprogram; client: Kvinner i Business Asker og Bærum; other:

Kvinner i Business sine programmer støttes av Asker kommune og Bærum kommune.

Om programmet

Merkevareprogrammet gir innsikt i hvordan merkevarer bygges og hvilke verdier de er med på å skape. Målet er å hjelpe deltakerne til å videreutvikle sine produkter og tjenester til sterke merkevarer, gjennom å utarbeide en merkevarestrategi.

Programmet er delt inn i 7 moduler der deltakerne jobber med å skape delstrategier for sin merkevare. Modulene er delt inn i en introduksjondel, en teoridel, en workshop og en individuell oppgave som avslutter hver modul. I arbeidet får deltakerne tilgang til ulike metoder og verktøy og trenes i bruk av emosjonelle og visuelle virkemidler.

Programmet avsluttes med at hver deltaker presenterer sin merkevare i en profesjonell sammenheng. 

Det blir utstedt kursbevis for gjennomføring av Merkevareprogrammet.


Modulene

1. MERKEVARENS DNA

Hva er forskjellen på et produkt og en merkevare? Enkelt sagt, ligger merkevarepotensialet i produktets mulighet til å ha personlighet. Apple, Starbucks og IKEA er merkevarer som selger sine produkter og tjenester på grunn av sin personlighet. Det er som med mennesker – de vi liker, blir vi lojale mot. Hva er din merkevare og hvordan kan den skape lojalitet? 

 

2. MÅLGRUPPE OG SPRÅK

Største årsaken til at produkter ikke selger, er at de ikke forstås. Deretter handler det om at de ikke treffer målgruppen fordi den ikke er spisset nok. Er man til for alle, blir man for generell og er man til for noen få, blir man for spesiell. Har du en spisset målgruppe og kommuniserer du riktig med den?

 

3. SANSELIGE SIGNALER OG VISUELL IDENTITET

Å oppfattes i vrimmelen er ingen enkel sak.Vi lever i en verden overfylt av sanselige inntrykk, der alle forsøker å rope høyest. Å nå ut, handler om å ikke kamuflere seg, men om å attrahere. Hvilke emosjonelle signaler har din merkevare og hvordan kan den skille seg ut?

 

4. KOMMUNIKASJONSKANALER

I en digital verden er nettsiden en viktig referanse til merkevaren og sosiale medier viktige kontaktflater. Men forkjøpsflatene er enda viktigere; for en håndverker er kanskje bilen den viktigste identitetsbæreren. For restauranten er det kanskje serveringspersonalet. Hvilke kommunikasjonskanaler er viktigst for din merkevare og hvordan bør den opptre der?

 

5. INTERESSETRIGGERE

Enten merkevaren er ny eller skal revitaliseres, må interessen trigges med de rette faktorene. Uansett er det alltid viktig å fremstå relevant og aktuell og ikke oppleves «støvete i hyllen». Hvilken interesse er det for din merkevare og hvilke interessetriggere må brukes?

 

6. KONKURRANSE OG ANNEN STØY

Som oftest er den største støyen den man lager selv. Det kan handle om å kommunisere tvetydig eller motstridig, eller om å ha produkter og tjenester som er for like. Å definere konkurrentene er viktig, enten de skal bekjempes eller følges. Hvilke er dine konkurrenter og hva er de andre hindringene for din merkevare?»

 

7. ENERETT

For å bli husket og preferert må man «eie» noe i folks hoder, og det bør helst være noe bra. «Connecting people», «Just Do It» og «Alle skal med» er taglines laget med intensjon om å skape et ønsket etterlatt inntrykk av merkevaren. Hva skal din merkevare «eie» i folks hoder og hvilken tagline vil oppnå dette best?

Fakta og fremdrift

Programmet er i regi av Kvinner i Business, og du må være medlem for å delta.

Programledere:
Annette Sarto og Emelie Spjuth fra Tangram Design

Antall deltakere:
Maks 14 deltagere

Tidsperspektiv:
5 måneder

Omfang:
9 samlinger fra kl. 17-21

Oppstart:
13. februar 2024

Sted:
RE Gründerhus RestartUp, Torvveien 19, Asker

Påmeldingsfrist:
11. februar 2024

Pris
7.900 kr

 

Interessert og vil vite mer?

Ønsker du mer informasjon eller å delta i Merkevareprogrammet så meld din interesse til Emelie Spjuth på 909 95 131 eller emelie@tangram.no 

Kurskalender

4. jun kl 17:00 - 21:00

Enerett: Hvilket etterlatt inntrykk skal din merkevare gi?

18. jun kl 17:00 - 21:00

Presenter din merkevare!

Programlederne

Emelie Spjuth & Annette Sarto, Tangram Design

Annette har over 30 års erfaring som designer. Hennes styrke ligger i å jobbe med det strategiske fundamentet, så vel som detaljering på flatene. Med erfaring fra Lillehammer-OL, Ruters trafikantinformasjon og Statkraft, er hun vant med å jobbe mot store prosjektgrupper og identitetsprosjekter. Porteføljen inneholder alt fra store etater til mindre og nyetablerte bedrifter og gründere. Gleden av å skape sanselige sensasjoner og evnen til å se en sak fra flere sider er hennes styrke – viktige egenskaper når en ny visuell identitet skal utvikles eller videreutvikles.

Hun har samtidig mange års erfaring som gjesteforeleser og foredragsholder på både KHIO (Kunsthøyskolen i Oslo) og Westerdals. Annette er utdannet ved Royal College of Art i London, i tillegg til Kunsthøyskolen i Oslo og Minneapolis College of Art and Design.

Emelie er designer med spisskompetanse innen utvikling av konsept og visuell strategi. Hun har et tverrfaglig fokus som bidrar til å sikre et strategisk og helhetlig perspektiv gjennom prosjekter, uavhengig av flate. Hun har bred erfaring med merkevarebygging og visuelle identiteter, som inkluderer merkevarestrategi og merkevarearkitektur, grafiske designprogrammer, emballasjedesign, utstillingsdesign og illustrasjon. Hun har jobbet med store merkevarer for produkt og bedrift i både inn- og utland.

Emelie er svensk og kom til Norge i 1997. Hun har sin utdannelse fra Glasgow School of Art i Skottland, i tillegg til design- og kunstskoler i Stockholm. Hun har også gått GROWs Design Managementprogram. Hun har også erfaring med undervisning.

Tangram Design er et av landets mest anerkjente designbyråer som i over 20 år har utviklet og forvaltet noen av Norges sterkeste merkevarer. Kjernekompetansen er å utvikle visuell identitet for produkter, bedrifter og tjenester. Dette inkluderer både merkevarestrategi, trendbevissthet og navneutvikling. Byrået eies av Annette Sarto, Emelie Spjuth og Mette Nerhagen.

Meld deg på Merkevareprogrammet!


Ønsker du mer informasjon, eller å melde deg på Merkevareprogrammet?
Kontakt Emelie Spjuth på 909 95 131 eller emelie@tangram.no

Kursoppstart: 13. februar 2024

Bli med!

Sterkere, proffere, mer målrettet og fulle av driv

Kvinner i Business står på barrikadene for bedre foretningsmuligheter for kvinner. Vi gir kvinner fra alle bakgrunner og samfunnslag mulighet til å vokse, trives og lykkes med sin virksomhet.