Samarbeidspartnere

AN-logo

 

INTERESSEORGANISASJON FOR NÆRINGSLIVET I ASKER

 Asker Næringsråd er med på å forme fremtiden for næringsdrivende i Asker.  Vi arbeider for å ivareta medlemmenes næringsinteresser og for å være den naturlige samarbeids- og diskusjonspart for offentlige myndigheter i saker som angår næringslivet.

 

BN-logo

 

FORRETNINGSNETTVERK

Bærum næringsråd representerer et mangfold av bransjer og har en balansert blanding av små, mellomstore og store bedrifter med god geografisk spredning.

 

Etablerertjenesten

PROSJEKT

Etablerertjenesten i Asker og Bærum er et samarbeid mellom kommunene Asker og Bærum og Akershus fylkeskommune. Etablerertjenesten drives av Asker Næringsråd, Bærum Næringsråd og Kvinner i Business.

 

For direktelinker til Etablerertjenesten, se her:

Asker og Bærum

Follo

Øvre Romerike

Nedre Romerike