Samarbeidspartnere

AN-logo

 

INTERESSEORGANISASJON FOR NÆRINGSLIVET I ASKER

 Asker Næringsråd er med på å forme fremtiden for næringsdrivende i Asker.  Vi arbeider for å ivareta medlemmenes næringsinteresser og for å være den naturlige samarbeids- og diskusjonspart for offentlige myndigheter i saker som angår næringslivet. 

Som medlem i Kvinner i Business er du kollektivt medlem i Bærum Næringsråd og kan delta på alle aktiviteter i regi av Næringsrådet.

BN-logo

 

FORRETNINGSNETTVERK

Bærum næringsråd representerer et mangfold av bransjer og har en balansert blanding av små, mellomstore og store bedrifter med god geografisk spredning.

Som medlem i Kvinner i Business er du kollektivt medlem i Asker Næringsforening og kan delta på alle aktiviteter i regi av Næringsforeningen.

 

Etablerertjenesten

Kvinner i Business er me­­d og drifter Etablerertjenesten i Asker og Bærum sammen med Bærum Næringsråd, Asker Næringsforening og Askershus Næringshage på vegne av Asker Kommune og Bærum Kommune og Viken Fylkeskommune. Det har vi gjort siden 2013. Kvinner i Business har ansvaret for 8 Gründerkafeer og Mentorprogrammet.»

For med informasjon se: etablerer-akershus.no. Kursprogrammet finner du her.

 

ASKER NÆRINGSFORENING 

Asker Næringsforening er en uavhengig forening for bedrifter i Asker kommune og omegn. Næringsrådet jobber for at medlemmene skal få best mulig rammebetingelser. En annen viktig oppgave, er å skape møteplasser hvor medlemsbedriftene kan utvikle sine nettverk, samt få faglig og sosialt påfyll.

 

 

 

For direktelinker til Etablerertjenesten, se her:

Asker og Bærum

Follo

Øvre Romerike

Nedre Romerike