Mentorprogrammet

IMG_6912_small

Mentorprogrammet er en del av tilbudet fra Etableretjenesten i Asker og Bærum, og det organiseres sammen med Kvinner i Business. Programmet er en viktig satsning for lovende gründere i Asker og Bærum.

I 20 timer fordelt over ett år kan du som er medlem i Kvinner i Business få være adept med en mentor som vil gi deg  konstruktiv og strukturert bistand. Å få mulighet for en personlig mentor til en overkommelig pris er et fantastisk tilbud for oss som driver mindre enheter.

I større bedrifter i dag er denne type satsning, med «everyday learning»,  etter hvert veldig vanlig.  En slik satsning i større bedrifter gis til medarbeidere i ulike faser og på ulike nivåer. I forhold til nyansatte viser det seg at en slik skreddersydd relasjon – satt i system –  i tidlig ansettelsesforhold bidrar til at den kunnskap som faktisk ansettes i langt større grad kommer til anvendelse – og ikke nok med det – den ansatte selv bekrefter økt trivsel.  At økt trivsel igjen bidrar til hyggeligere tall på bunnlinjen er heller ingen nyhet.  I mentorrelasjonen er adept den som søker utvikling.  Adept er selv ansvarlig for sin utvikling og for mentorprosessen.

Ny oppstart tidlig i 2019. Ønsker du å søke om å bli med?

Ta kontakt med oss, enten via post@kvinneribusiness.no, eller hos programansvarlig Marit H. Silseth  marit@silsethconsulting.no, tlf. 90734964.

Aktiviteter