KVINNER I BUSINESS PROGRAM

Mentorprogrammet

Programmet er en viktig satsning og tilbud i og for Kvinner i Business. Mentor bidrar med erfaringsdeling på tvers av bransjer og bygger oppunder nettverkets misjon

Kvinner i Business sine programmer støttes av Asker kommune, Bærum kommune og Viken fylkeskommune

Hva kan du få igjen ved å være adept i Mentorprogrammet?

  • Økt søkelys på egen bedriftsutvikling
  • Bistand til å belyse prioriteringer av oppgaver og gjøremål
  • Bistand til å reflektere og vurdere løsningsalternativer ved utfordrende valg
  • Et støttende nettverk i gruppen av adepter og mentorer
  • Emosjonell støtte ved behov
  • Bli bedre kjent med seg selv og evt. behov for personlig utvikling
  • Mulighet til å forsterke sin personlige og faglige utvikling, samt øke egen bevissthet, kunnskap og innsikt i sitt gründerskap
  • Erfaringsdeling og en arena for å trene opp nye ferdigheter i en skreddersydd relasjon
  • Inspirasjon til å stå løpet, realisere og utvikle sin bedrift

Programmet bidrar til å spre kompetanse på tvers av bransjer.

Begreper

Mentorene i programmet skal gi adeptene full oppmerksomhet knyttet til adeptens utviklings-områder. Adept blir den personen i relasjonen som søker utvikling. Mentorer hentes fra Kvinner i Business sin mentorpool, eller fra næringslivet.

Arbeidsform

Adept velger mentor i samråd med programleder. Mentor skal ha den kompetanse adept søker slik at adeptens utviklingsbehov ivaretas. En adept kan normalt ikke bytte mentor underveis i programmet. Programmet har tre samlinger for å styrke relasjonsarbeidet: startsamling, midtsamling og avslutningssamling. Øvrige samlinger oppfordres deltakerne til å ta ansvar for selv. Det er obligatorisk oppmøte på alle samlingene for både adept og mentor.

Tidsperspektiv

Programmet går over ett år og hver adept-mentorpar skal ha minst 10 møter av 1-1,5 timers varighet.

Fakta og framdrift

Programmet er i regi av Kvinner i Business.

Programleder:  
Marit H. Silseth, marit@silsethconsulting.no, tlf. 907 34 964

Antall deltakere:
Maks 10 deltagere

Tidsperspektiv:   
1 år

Omfang: 
10 møter av 1-1,5 timer samt nevnte samlinger

Mentorkandidater:     
Hentes fra Kvinner i Business eller næringslivet.  Adept kan selv også foreslå mentor.

Kobling:  
Programleder og adept diskuterer og blir enige om mentor.

 

Samlinger:          
Oppstartsamling er i januar 2022 hvor målet er å gi deltakerne en felles plattform å starte sitt relasjonsarbeid fra, samt å se på de ulike rollene til mentor og adept.

Midtsamling i juni 2022 hvor målet er å ytterligere støtte adeptene og sikre optimalt utbytte av programmet.

Sluttsamling er en evaluering av programmet og en markering av at programmet og relasjonsarbeidet avsluttes. Sluttsamlingen er i november/desember 2022.

Det er obligatorisk oppmøte på alle samlingene for både adept og mentor.

 

Søknadsfrist
Søknadsfristen er 30. november 2021, og søknaden sendes til: marit@silsethconsulting.no
Ved flere søkeren enn plasser gjelder «først til mølla»-prinsippet.

Pris
Kun kr 5.500

 

LAST NED SØKNADSSKJEMA

Programleder

Marit H. Silseth

Marit har vært medlem av Kvinner i Business siden 2008, og har de tre siste årene ledet Mentorprogrammet.

Kvinner i Business var en viktig støttespiller da jeg startet mitt eget firma i 2008, og fremdeles er KiB et viktig nettverk for min videre utvikling innen forretningsdrift. I tillegg til Mentorprogrammet er jeg i dag involvert i «Wingate» som er et pan-europeisk prosjekt støttet av EØS. Prosjektet skal bidra til at flere kvinner i øst-og sentral-Europa starter egen business, og KiB er med som ekspertpartner med bakgrunn i at vi skal dele av våre erfaringer med å bistå kvinner i å tørre å satse på egen business. Jeg er engasjert i KiB da jeg ønsker å bidra og dele videre av alt det jeg har fått av kompetanse og inspirasjon ved å være medlem gjennom mange år.

Jeg har solid erfaring som konsulent innen organisasjonsutvikling; prosesser innen leder- og ledergruppeutvikling, lederstøtte/coaching, lederevaluering, teamutvikling, endringsprosesser/omstilling, samt strategiutvikling. Jeg er opptatt av å forankre alle prosesser i organisasjonens overordnede visjon, verdigrunnlag og strategi. I tillegg har jeg bred erfaring som leder på avdelingsdirektørnivå i store multinasjonale farmasiselskaper. Jeg har vært strategisk og operasjonelt involvert i større endringsprosesser, deriblant fusjoner.

Min utdanning er som ingeniør, bedriftsøkonom og med en Mastergrad i Ledelse, samt at jeg er Professional Certified Coach via International Coach Federation og sertifisert i bruk av flere personlighetstester og utviklingsverktøy.

Tidligere deltagere om programmet

“Etter 11 år som selvstendig næringsdrivende er det fantastisk å få tilgang på en uhildet samtalepartner – hvor jeg får fokus. Mentorskapet er en oase, et pustehull, et frustrasjorom og sted for utprøving hvor det er tid til refleksjon – som adept blir jeg kun utsatt for åpne spørsmål og litt konfrontasjon.

Mentorskapet gjør meg sterkere til å ta og stå for beslutninger, som jeg selv må gjøre, om fremtidige satsningsområder og veivalg hva gjelder yrke/arbeidsliv”

Jeg har en sparringspartner som er gull verdt, som kjenner meg og det jeg driver med godt. Hun justere meg i forhold til budskap og pusher meg når jeg trekker meg tilbake.”

Bli med!

Sterkere, proffere, mer målrettet og fulle av driv

Kvinner i Business står på barrikadene for bedre foretningsmuligheter for kvinner. Vi gir kvinner fra alle bakgrunner og samfunnslag mulighet til å vokse, trives og lykkes med sin virksomhet.