KVINNER I BUSINESS PROGRAM

Mentorprogrammet

Programmet er en viktig satsning for kvinnelige gründere, og det er ett av Kvinner i Business sine fagprogrammer. En kvalifisert mentor bidrar med støtte, deler av sine erfaringer og er diskusjonspartner for en adept som søker utvikling for seg selv og sin bedrift.

Hensikten med programmet er å inspirere og støtte adept i egen læring for å utvikle ferdigheter, øke prestasjoner, maksimere potensial og bidra til å gjøre adept i stand til å lykkes med sin etablering.  Forholdet mellom mentor og adept er basert på gjensidig respekt der kunnskap og erfaringer deles.

Kvinner i Business sine programmer støttes av Asker kommune og Bærum kommune.

Hva kan du få igjen ved å være adept i Mentorprogrammet?

  • Økt søkelys på egen bedriftsutvikling
  • Bistand til å belyse prioriteringer av oppgaver og gjøremål
  • Bistand til å reflektere og vurdere løsningsalternativer ved utfordrende valg
  • Et støttende nettverk i gruppen av adepter og mentorer
  • Emosjonell støtte ved behov
  • Bli bedre kjent med seg selv og evt. behov for personlig utvikling
  • Mulighet til å forsterke sin personlige og faglige utvikling, samt øke egen bevissthet, kunnskap og innsikt i sitt gründerskap
  • Mulighet for erfaringsdeling og en arena for å trene opp nye ferdigheter i en skreddersydd relasjon
  • Inspirasjon til å stå løpet, realisere og utvikle sin bedrift

Programmet bidrar til å spre kompetanse på tvers av bransjer.

Begreper

Mentorene i programmet skal gi adeptene full oppmerksomhet knyttet til adeptens utviklingsområder. Adept blir den personen i relasjonen som søker utvikling. Mentorer hentes fra Kvinner i Business eller andre deler av næringslivet.

Arbeidsform

Adept velger mentor i samråd med programleder. Mentor skal ha den kompetanse adept søker slik at adeptens utviklingsbehov ivaretas. En adept kan normalt ikke bytte mentor underveis i programmet. Programmet har tre samlinger for å styrke relasjonsarbeidet: startsamling, midtsamling og avslutningssamling. Øvrige samlinger oppfordres deltakerne til å ta ansvar for selv.

Tidsperspektiv

Programmet går over ett år og hver adept-mentorpar skal ha minst 10 møter av 1-2 timers varighet.

Fakta og framdrift

Programleder:  
Marit H. Silseth, marit@silsethconsulting.no, tlf. 907 34 964

Antall deltakere:
Maks 10 deltagere

Tidsperspektiv:   
1 år

Omfang: 
10 møter av 1-2 timer samt nevnte samlinger

Mentorkandidater:     
Hentes fra Kvinner i Business eller andre deler av næringslivet. Adept kan selv også foreslå mentor.

Kobling:  
Programleder og adept diskuterer og blir enige om en potensiell mentor. Mentor og adept har en uformell prat for å sjekke ut om de er en god match for å jobbe sammen før endelig avgjørelse på om de kan jobbe sammen tas.

 

Samlinger:          
Oppstartsamling i januar 2024. Målet med samlingen er å gi deltakerne en felles plattform til å starte sitt relasjonsarbeid fra, samt klargjøre rollene til mentor og adept.

Midtsamling i juni 2024 hvor målet er å ytterligere støtte adeptene for å sikre best mulig utbytte av programmet.

Sluttsamling er oppsummering av hva som har skjedd i løpet av programmet, samt en markering av at programmet og relasjonsarbeidet avsluttes. Sluttsamlingen er i november / desember 2024.

Oppstartssamling: mandag 29. januar 2024


Søknadsfrist: 30. november 2023  FULLT 
Søknaden sendes til: marit@silsethconsulting.no
Ved flere søkere enn plasser gjelder «først til mølla»-prinsippet.

Pris: 6.900 kr

 

LAST NED SØKNADSSKJEMA

Programleder

Marit H. Silseth

Marit har vært medlem av Kvinner i Business siden 2008, og har de siste årene ledet Mentorprogrammet.

Kvinner i Business var en viktig støttespiller da jeg startet mitt eget firma i 2008, og fremdeles er KiB et viktig nettverk for min videre utvikling innen forretningsdrift. I tillegg til Mentorprogrammet er jeg i dag involvert i «Wingate» som er et pan-europeisk prosjekt støttet av EØS. Prosjektet skal bidra til at flere kvinner i øst-og sentral Europa starter egen business, og KiB er med som ekspertpartner med bakgrunn i at vi skal dele av våre erfaringer med å bistå kvinner i å tørre å satse på egen business. Jeg er engasjert i KiB da jeg ønsker å bidra og dele videre av alt det jeg har fått av kompetanse og inspirasjon ved å være medlem gjennom mange år.

Jeg har solid erfaring som konsulent innen organisasjonsutvikling; prosesser innen leder- og ledergruppeutvikling, lederstøtte/coaching, lederevaluering, teamutvikling, endringsprosesser/omstilling, samt strategiutvikling. Jeg er opptatt av å forankre alle prosesser i organisasjonens overordnede visjon, verdigrunnlag og strategi. I tillegg har jeg bred erfaring som leder på avdelingsdirektørnivå i store multinasjonale farmasiselskaper. Jeg har vært strategisk og operasjonelt involvert i større endringsprosesser, deriblant fusjoner.

Min utdanning er som ingeniør, bedriftsøkonom og med en Mastergrad i Ledelse, samt at jeg er Professional Certified Coach via International Coach Federation og sertifisert i bruk av flere personlighetstester og utviklingsverktøy.

Tidligere deltagere om programmet

“Etter 11 år som selvstendig næringsdrivende er det fantastisk å få tilgang på en uhildet samtalepartner – hvor jeg får fokus. Mentorskapet er en oase, et pustehull, et frustrasjorom og sted for utprøving hvor det er tid til refleksjon – som adept blir jeg kun utsatt for åpne spørsmål og litt konfrontasjon.

Mentorskapet gjør meg sterkere til å ta og stå for beslutninger, som jeg selv må gjøre, om fremtidige satsningsområder og veivalg hva gjelder yrke/arbeidsliv”

Jeg har en sparringspartner som er gull verdt, som kjenner meg og det jeg driver med godt. Hun justere meg i forhold til budskap og pusher meg når jeg trekker meg tilbake.”

Bli med!

Sterkere, proffere, mer målrettet og fulle av driv

Kvinner i Business står på barrikadene for bedre foretningsmuligheter for kvinner. Vi gir kvinner fra alle bakgrunner og samfunnslag mulighet til å vokse, trives og lykkes med sin virksomhet.