Om oss

Kvinner i Business ble etablert 20. september 2011, og består av kvinnenettverket i Asker og Bærum. Nettverkets formål er å gi medlemmene inspirasjon, forretningsmuligheter, profesjonell støtte og kompetanse til å utvikle seg og virksomheten. Nettverket omfatter kvinner som driver eller ønsker å starte egen virksomhet og kvinnelige ledere i næringslivet.

Nettverket skal hjelpe medlemmene i, under og etter etablering av egen virksomhet gjennom aktiviteter og egne programmer. Nettverket ønsker også å være en naturlig samarbeidspartner til aktører i næringslivet, kommunen og andre. Et felles kvinnenettverk i Asker og Bærum skal gjøre oss mer slagkraftig og synlige.

Verdier

KiB-2Våre verdier skal veilede og motivere oss. Verdiene skal ligge til grunn i all kommunikasjon og handling. Verdiene er avgjørende for at nettverket skal fremstå som tydelig, profesjonelt og engasjerende for våre medlemmer.

  • profesjonelt
  • engasjerende
  • støttende
  • inspirerende

Styret

Styret finner du her >>

Vedtekter

Kvinner i Business vedtekter finner du her >>