Dette kan Kvinner i Business gjøre for din business! – Ann Ahlqvist

Vi skal være et forum der vi heier på hverandre

I høst satser Kvinner i Business på nettverking i enda høyere grad enn tidligere og vi har et nytt strategimål, nemlig at «Vi skal være et forum der vi heier på hverandre». Det innebærer blant annet at vi skal kjenne hverandre så godt at vi kan framsnakke hverandre og gi hverandre businessmuligheter.  Dette var hovedbudskapet i styreleder, Toril Flåskjærs, innledning til møtet.

Hvordan kan vi bruke nettverket bedre?

Vi var et 20-tall kvinner som hadde møtt fram og var ivrige til å lære hvordan vi gjør nettverking,  når vi møtes i «virkeligheten», ikke på nett.

Fasilitator Ann Ahlqvist inspirerte og engasjerte ved å fortelle om sine erfaringer fra 15 år med bygge opp en egen business som går bra.

Noen suksessfaktorer:

– Vær stolt av deg selv og det du driver med. La det synes når du presenterer deg for andre.

– Ha støttespillere som heier på deg.

– Bruk nettverket. Spør deg selv: Hvem har jeg hjulpet som kan hjelpe meg?

– Tør å utenfor komfortsonen. Det å dele frykt og «tabber» gjør at vi vokser.

– Be om referanser.

 

Ann satte oss i gang med ulike øvelser og det tok ikke lang tid for alle var engasjert i dialoger for å finne ut av hva slags tjenester eller produkter den andre tilbyr, hva hun trenger hjelp med og om vi visste om noen som kunne hjelpe. Alfa og omega her er å virkelig lytte til den andre og å stille oppfølgingsspørsmål for å forstå hva de tilbyr og hva de trenger.

Engasjementet var så stort at deltakerne ikke ville gå hjem når møtet var avsluttet. Mange ble igjen for å fortsette påbegynte samtaler, eller å få snakket med noen flere.

Ann A Mingling 1 Mingling 2 Mingling 3 oppsummering alle