KiB Røyken og Hurum

Kvinnenettverk startet opp i Røyken og Hurum i oktober 2018. Det ble en del av et allerede etablert kvinnenettverk i Asker og Bærum

Kvinner i Business startet en avdeling i Røyken og Hurum. Den offisielle åpningen var tirsdag 23. oktober 2018 .

Alle kvinnelige ledere og gründere i Nye Asker og omegn er velkommen. Ordfører Monica Vee Bratlie fra Hurum Kommune var tilstede og offisielt åpnet det nye nettverket.

KiB H&R har nå gleden av å presentere et godt tilbud for kvinnelige gründere og ledere som ønsker et nettverk hvor de kan utvikle seg, bygge relasjoner og skaffe nye kunder.

Vi er en aktiv del av Kvinner i Business som er godt etablert i Asker og Bærum, samt har et tett samarbeid med alle næringsrådene i Nye Asker.

Alle kommende medlemmer vil dermed også kunne delta på arrangementer som skjer i Asker og Bærum til medlemspris. All informasjon om aktiviteter, påmelding og priser finner du på www.kvinneribusiness.no . Følg oss også gjerne på Facebook! Velkommen!  

Kvinner i Business Røyken og Hurum