Vis medlem

Deltakerinformasjon

Fornavn
marianne
Etternavn
schage
Firmanavn
Oslo ernæringsomsorg Marianne Schage
Beskrivelse av firma
Organisasjonsnr
Postadresse
Baldersgate 20
Postnummer
0263
Poststed
Oslo
State
Country
Phone
Mailing List
Yes
Besøksadresse
Mobil
48208066
Telefon
48208066
Hjemmeside
Vervet av
Informasjon
Virksomheten består i å gi ernæringsråd og kontrollere ernæringsstatus hos hjemmeboende eldre, samt bidra med informasjon og veiledning for pårørende.
Kampanjekode

Personlig informasjon

Photo
Interests or Hobbies