Økonomiske hjelpetiltak for små og mellomstore bedrifter under korona med Irina Aasheim fra Bærum Regnskap