Proffe bilder med mobilkamera for egen markedsføring

“Proffe bilder med mobilkamera for egen markedsføring” var temaet for workshop 26. mai med fotograf Heidi Dokter.
Vi som bruker egne bilder i markedsføring på Facebook og Instagram vil gjerne kunne ta bilder som
folk legger merke til. Hvordan skal vi få det til uten profesjonelt utstyr og photoshoping?
Heidi ga oss praktiske og konkrete råd om lys, vinkler, bakgrunn, bruk av reflekterende flater som
vinduer og bruk av blits. Bare ved å gå nærmere objektet og prøve ulike vinkler kan man få til
interessante bilder. Vi fikk også selv prøve oss som fotografer.
Fotoworkshop 2 (640x360) Her kan du beskjære!
fotoworkshop 3 (640x360) Gå nærmere! Kaker fra Grini Hjemmebakeri.
fotoworkshop 4 (640x500) Lek med refleksjoner. AnniOne på bildet.
fotoworkshop 5 (640x439) Lek med ulike vinkler! Reidun i Ubuntu Konsulting på bildet.
Fotoworkshop 1 (640x432) Hvor kommer lyset fra?