RÅDFØRINGSKANAL – Asker Næringsforening

Asker Næringsforening har kommet ut med et viktig tilbud til alle medlemmer i Asker Næringsforening. KIB er medlem av Asker Næringsforening:

HENVENDELSER FOR BEDRIFTER I FORBINDELSE MED KORONA-PANDEMIEN

Koronaviruset har medført mange utfordringer for vårt næringsliv og svært mange bedrifter er i en ekstraordinær situasjon. For å avhjelpe situasjonen har Asker Næringsforening i samarbeid med noen av våre medlemsbedrifter opprettet en RÅDFØRINGSKANAL for kontakt om du har spørsmål og trenger råd innen diverse fagområder som juss, økonomi og generell bedriftsrådgivning. Førstegangskonsultasjon via Rådføringskanalen er gratis, men kostnader for rådgivning utover dette må avtales særskilt med den enkelte bedrift.
 
Har du spørsmål, ber vi deg sende disse til Asker Næringsforening på e-post: kontakt@askern.no Vi vil videreformidle den til rett fagperson som tar kontakt med deg. All informasjon behandles konfidensielt.
 
Hvis det er flere av våre medlemsbedrifter som ønsker å delta i denne dugnaden, ta kontakt med oss via ovennevnte e-post.

Følgende bedrifter er med på dugnaden:

Juridisk rådgivning:


Økonomi rådgivning:

Bedriftsrådgivning:


Husk vi i Næringsforeningen er der for medlemsbedriftene, så ta kontakt!