Vi fornyer oss!

Til info: KIB vil ikke lenger benytte PayPal som betalingsmetode. Bli Proff arrangementer, KIB Ung og CBF skal benytte VIPPS som betalingsmetode. Det samme vil gjelde sommerfest og julearrangement. Gå til Vipps, søk opp KIB, og vipps! Der er vi:)
 
Kontingenter, Bli Større, og Mentor fungerer på vanlig måte. Kontonummer er da 6219 06 58177. Merkes med navn, hva du betaler for og evt. dato.