Medlemsinformasjon

Navn
Ulla Laycock
Title
Mobil
4 791 511 448
Firmanavn
Ulla Laycock, Værtshuset Bærums Verk
Organisasjonsnr
Adresse
Postboks 70, 1353 BÆRUMS VERK
Hjemmeside
http://www.vaertshusetbaerum.no