Medlemsinformasjon

Navn
Kari Hasselknippe
Title
Mobil
91 514 673
Firmanavn
Hasselknippe Consulting AS
Organisasjonsnr
Adresse
Jongskollen 21, 1337 SANDVIKA
Hjemmeside
http://www.hasselknippe.com