Nytt Bli Større-program er i gang. Første samling er gjennomført og bedriftseierne som deltar har satt sine vekstmål for 2018. I tillegg har hver og en satt seg noen hårete mer langsiktige mål. Nå er det fokus på vekst gjennom hele programmet – helt frem til oktober. 15.01.18 - Bli Større -Vekstkalibrering 12.03.18 - Bli Større -Ringer

Les mer  Vi starter året med fokus på hvordan ta vare på hele mennesket mellom krevende business og omsorgsoppgaver – visjoner og verdien av profitt og samtidig leve opp til andre idealer. Det sårbare og robuste.  Det autentiske og profesjonelle. Det blir servert suppe! For påmelding, gå til "Les mer" over.