Dagens koronasituasjon vil påvirke alle bedrifter også økonomisk. Når det nå nærmer seg årsavslutning og selvangivelse dukker det opp mange spørsmål. I videoen snakker Irina Aasheim fra Bærum Regnskap om hva du selv kan gjøre for å begrense utgiftene, og om kompensasjonsordninger for 2021. Hva kan bedrifter gjøre selv og hvordan du kan bidra til å redusere