Etablerertjenesten i Asker og Bærum

Kvinner i Business er med og drifter Etablerertjenesten i Asker og Bærum. Les mer om tilbudet her og se program for første halvår 2021: