Klarere rammer beskytter

OM FOREDRAGSHOLDERNE

Sunniva Lillebø Wahl er senioradvokat i jobber med private rettsforhold med særlig vekt på arv, skifte og formuesplanlegging. Hun har i tillegg flere års erfaring innen generell forretningsjuss og bedriftsbeskatning, og arbeider derfor ofte med saker hvor de private rettsforhold grenser mot forretningsjuss/skatt, herunder særlig med generasjonsskifter. Sunniva holder også jevnlig foredrag for blant annet Advokatenes HR, Lexia Education mm. og er sammen med Anne-Sofie Rolfsjord og Randi B. Bull nettverskleder for JUC sitt nettverk for arv, skifte og formuesplanlegging.

Anne-Sofie Rolfsjord partner, advokat og gruppeleder for faggruppen for private rettsforhold i Bull & Co Advokatfirma AS. Hun har erfaring fra generell kontraktsrett, konkurs og fast eiendom, men jobber i dag spesialisert innenfor arv og skifte. Anne-Sofie har lang erfaring som foredragsholder og holde jevnlig foredrag for blant annet JUS, Advokatforeningen , Advokatenes HR m.fl. Siden 2018 har hun sittet i styret for Yngre Advokater Oslo krets. Anne-Sofie er sammen med Sunniva Lillebø Wahl og Randi B. Bull nettverksleder for JUC sitt nettverk for arv, skifte og formuesplanlegging.