Kvinner i Business 10 år!

Kvinner i Business er 10 år i år! Wow, tiden har gått fort! Det var i 2010 at tanken ble sådd av Marit Silseth som da ledet Kvinnenettverket i Bærum. Da var de 10 år! Hun luftet med styret og med styret i Askerkvinnenes Næringsnett om vi ikke skulle slå oss sammen til et nettverk for å bli et sterkere nettverk for medlemmene, bli mer slagkraftige og en mer betydelig aktør i lokalmiljøet! Og det har vi klart!

 

Vi er blant annet med og drifter Etablerertjenesten i Asker og Bærum, noe vi har gjort siden 2013. Vi samarbeider med Bærum Næringsråd og Asker Næringsforening og alle våre medlemmer er kollektive medlemmer i næringsrådene og kan delta på alle deres arrangementer. Vi er også med og kårer Årets Gründer i Asker og Bærum hvert år! Der har tre av våre medlemmer gått av med prisen siden den ble etablert for 7 år siden. To av de var til stede på feiringen, Kate Günther Ellefsen fra Grini Hjemmebakeri og Grethe Fjørtoft fra Barnehagematen. Det er vi veldig stolte av.

 

Ved etableringen i september 2011 hadde vi tre programmer som Kvinnenettverket i Bærum brakte med seg inn. Det var Bli Proff, Bli Større og Mentorprogrammet. Disse programmene er svært viktige for KIB i dag. Mentor driver vi sammen med Etablerertjenesten fordi de ønsket å nyttegjøre seg vår kompetanse.

 

Mye har skjedd på 10 år!

Vi er opptatt av å ha gode tilbud for våre medlemmer. Vi utviklet et lederprogram som er sovende for tiden. Vi utviklet KIB Core Business Forum som Ingrid Prillard er arkitekten for. Der har vi hatt to grupper gående hvor Bodil Hasselknippe har ledet den andre gruppen. Vi har utviklet KIB Ung som Anine Willums Karp leder nå. Bli Proff 1 ledes av Cecilie Hoxmark og Bli Proff 2 (Asker Syd) ledes av Siri Hjartholm. I år har vi også hatt Digital Kaffepause med Ingrid. Og Mette Wegger har utviklet et Bli Større 2 som kjøres for første gang nå. Vi har med alle programmene tatt utgangspunkt i en vekstkurve som starter med etablering av egen virksomhet til økt vekst i virksomheten I løpet av 10 år har vi fått hele 8 programmer å tilby våre medlemmer slik det er i 2021. Vi hadde ikke kunnet ha disse programmene uten støtten fra Fylkeskommunen og Asker og Bærum kommune. Det gjør at våre medlemmer kan delta til en rimelig penge!

 

I 2018 kom Asker Syd (Røyken og Hurum) med i KIB. De var et utspring fra Nettverkskreditt Buskerud. Så vi var forut for kommunesammenslåingen! Nå finnes også KIB på den internasjonale arenaen som sentral ekspert partner i WINGATE, et stort EØS-prosjekt. Målet med WINGATE-prosjektet er å øke antallet vellykkede kvinnelige gründerbedrifter spesielt innen innovasjon, bidra til konkurranseevne og gi like muligheter for kvinner i Ungarn, Serbia, Romania og Moldova. Marit Silseth, leder for prosjektet i KIB, og jeg var nylig i Budapest på et møte vedrørende Wingate. Vi er også med som rådgiver på prosjektet Woman on Top. Et prosjekt som jobber for likestilling og bedre mulighetene for kvinnelige ledere og gründere i Hellas.

 

Vi har også fornyet oss profilmessig, med nytt design utarbeidet av våre medlemmer Tangram Design – med styremedlem Emelie i spissen. De har gjort en formidabel jobb!

 

Mye har skjedd på 10 år! Jeg føler meg veldig stolt! jeg er veldig stolt av styret i KIB! Jeg har vært leder fra starten, og det ser ikke ut til at dere blir kvitt meg så lett! Bodil Hasselknippe har også vært med fra starten, og Rikke Dørum Schönborn som var med å stifte, er nå med igjen. Jeg er også utrolig stolt av alle de flinke programlederne; Siri Hjartholm, Marit Silseth, Anine Willums Karp, Mette Wegger, Anne Cecilie Bryne, Bodil Hasselknippe, Cecilie Hoxmark og Ingrid Prillard. Jeg anbefaler alle å sette seg inn i programmene og delta på det som passer for dere. Både Kate og Grethe, som er kåret til Årets Gründer, deltar nå på sitt tredje program gjennom Bli Større 2 og sier at det har betydd mye for veksten i virksomheten.

 

Gratulerer med 10 års jubileum til Kvinner i Business stiftet 20. september 2011!

 

 

Toril Flåskjer
Styreleder
Kvinner i Business

 

Foto: Toril Flåskjer av fotograf Heidi Dokter, grupppebilde er fra Budstikka 2012