LEAN – Suksessformet for små og store bedrifter

«MAN SKAL IKKE TYGGE GRØTEN FLERE GANGER» Sitat fra deltaker på LEAN-workshop
Det var 22 ivrige damer som møtte opp på Thon Hotel Oslofjord for å lære om Lean: hva det er og hvordan det kan brukes i småbedrifter.
Alfhild forklarte oss at Lean er «sunn fornuft satt i system», nærmere bestemt et system der man skreller bort alt som er unødvendig (lean betyr slank eller mager) og man jobber med kontinuerlig forbedring. Alle skal være med og Lean-filosofien skal omfatte arbeidsprosesser, kultur og ledelse.
Når Lean gjennomsyrer bedriftskulturen er det prisverdig å påpeke feil og hva som ikke fungerer – og man skal rette det opp med én gang.
Lean omfatter sånne hverdagslige ting som å ha et godt mappesystem på PC-en slik at man vet hvor ting fins, å skrive mailer som klart og tydelig forklarer hva man vil ha sagt uten lange innledninger og med informative emnefelt, og ikke å sende kopi av mail til folk som ikke har med saken å gjøre.
Lean omfatter også å ha systemer og verktøy for oppfølging av egne forbedringsprosesser, f.eks. en Lean-tavle.
Jeg gikk derifra med en følelse av at jeg «kaster bort mye tid» pga. uryddige systemer og arbeidsprosesser og at det vil lønne seg med en opprydding og forbedrede rutiner.
Referat og bilder ved Birgitta Vikström
LEAN2[1]
LEAN3[1]
LEAN1[1]