Mentorprogrammet vårt – En solskinnshistorie!

Mandag 11. januar hadde Mentorprogrammet Kull 11 for 2015 sin avslutningssamling på Scandic Asker. Det har vært ti adepter og åtte mentorer. Alle mentorer kommer fra nettverket.
Programmet har gått over et år og har en fast ramme, med gjennomtenkte koblingsprosesser og fellessamlinger hvor de individuelle relasjonene er hovednøkkelen. I tillegg til relasjonsarbeidet har programmet for kull 11 bestått av en felles startsamling, en adeptsamling, og en felles avslutningssamling. Deltakerne har selv tatt initiativ til de tre nettverkssamlingene.
Det var veldig givende å være til stede på avslutningssamlingen og se at deltakerne i programmet er veldig fornøyd og forteller om god utvikling for eget virke gjennom adeptperioden. Mentorene synes også dette er veldig givende og gleder seg over utvikling hos adeptene og deres virksomhet.
Både Ordfører Lisbeth Hammer Krogh og Næringssjef Tore Gulli i Bærum kommune deltok på avslutningen. Begge lot seg engasjere over den gode utviklingen deltakerne har hatt i løpet av programmet og Tore Gulli lovet ny støtte for 2016.
Mentor satsningen er en solskinnshistorie for Kvinner i Business. Kullet for 2015 er det 11 kullet på 14 år. Gjennom alle disse årene har deltakerne meldt tilbake at deres forventninger til programmet, relasjonsarbeidet og programansvarlig innfris. Adeptene hevder å ha fått større trygghet i forhold til sitt virke. De har fått skreddersydd personlig utvikling og blitt mer bevisste egne verdier og fått økt selvinnsikt. Både adept og mentor er i hovedsak tilfredse med sine koblinger. Resultatene som fremkommer bekrefter at satsningen bidrar til vekst, både personlig og for den enkelt sin virksomhet.
Støtten fra Asker kommune, Bærum Kommune og Fylkeskommunen er helt avgjørende for gjennomføring av Mentorprogrammet.
Takk til Solveig Sikkeland
Solveig Sikkeland har ledet Mentorprogrammet gjennom 14 år og 11 kull. Hun startet i sin tid NHO’s Mentorprogram og har vært en meget kompetent leder av Mentorprogrammet for Kvinner i Business. Solveig er seriøs, dyktig og har stor integritet. Kvinner i Business er veldig takknemlig for det arbeidet Solveig har lagt ned ved å leder Mentorprogrammet. Vi synes det er trist at Solveig gir seg etter 14 år, og vil takke henne for den innsatsen hun har lagt ned for at medlemmer i Kvinner i Business skal få større trygghet i arbeidet sitt og videreutvikle eget virke.
«Jeg har fulgt programmet fra innsiden de siste tre årene. Først som adept og siden som mentor. Jeg opplever at Mentorprogrammet er tvers gjennom solid, med god struktur og fornuftige rammer. Dette er kvalitet til fingerspissene – utviklet og ledet med trygg hånd av erfarne Solveig Sikkeland. Det har vært svært utviklende å delta både som adept og mentor. Tusen takk!»
– Hanne SF Paulsrud, Confident Coaching
«Mentoren min er et av mine store forbilder! Hun har gitt meg en sterk tro på at jeg kan klare meg som selvstendig næringsdrivende. Hadde det ikke vært for henne, hadde jeg sannsynligvis vært i en fast stilling nå. Jeg stortrives som selvstendig næringsdrivende og har fått et veldig godt utgangspunkt for den videre utviklingen av firmaet mitt gjennom mentorordningen til Kvinner i Business!»
– Cathrine Sundt Okkenhaug, Daglig leder Cox Consulting AS