10% på Reikikurs

Reiki brukes for bedre helse, velvære og personlig vekst.

Som mennesker “‘knyter vi lett igjen” for livskraften når vi er i fysisk eller følelsesmessig stress. Med Reiki som verktøy kan vi fylle våre egne batterier og komme i kontakt med dyp indre ro og mer livskraft.

Reiki er en naturlig, enkel og sterk healing-metode som er tilgjengelig for alle.

1 time reikibehandling tilsvarer 3-4 timer med dyp søvn!

 

Om vi oversetter Reiki, så kan REI bety universell, hellig, eller spirituell. KI er det samme som chi: livskraft som går gjennom alt levende og binder oss sammen på flere måter og nivåer av det vi er.

Vi mennesker er mer enn de fleste av oss kan forstå. Det handler om å komme i kontakt med dette “mer”, og det kan være forskjellig for hver og en av oss – for vi er alle forskjellige. Det handler om å trekkes mot sitt sanne selv.

Reiki er gammel tempel-kunnskap, en vei til øket bevissthet og opplysning, som japaneren Mikao Usui begynte å sette i et system som skulle gjøre det tilgjengelig for flere å følge i vår tid.
Du kan lese mer om Reiki på www.reikimester.com.

 

Helén R. Løddesøl er Reikimesterlærer og underviser Reiki på alle nivåer. Hun er medlem i Kvinner i Business, og gir derfor alle medlemmer mulighet for en gave:

Skriv inn kode KIB2024 når du melder deg på kurs, så får du 10% rabatt!