Ønsker du vekst i din bedrift?

 
Nytt marked, nye kunder, økt omsetning?
Da er Bli Større-programmet noe for deg! Programmet er et av få vekstprogram for gründere.
Bli Større-programmet er et årsprogram og starter opp på ny frisk i januar 2018.  Programmet tilbyr kvinnelige næringsdrivende bistand til vekst der deltakerne selv arbeider med å oppnå sine mål.
Målet med Bli Større programmet er å få flere bedrifter til å vokse. Det er en møteplass for kvinnelige næringsdrivende som ønsker vekst og endring i sin bedrift.
Bedrifter som ønsker vekst får gjennom programmet fokus er på egen bedrift i et intimt nettverk av andre bedrifter med samme drivkraft. Møteplassen skal gi nettverk, faktakunnskap og erfaringsoverføring på tema som har betydning for og/eller kan stimulerer til vekst.
Her vil det handle om vekst – og uansett hvor du er i prosessen med din bedrift vil dette være nyttig for deg; enten du er liten eller stor, ønsker å øke omsetningen, utvide bedriften eller om du ønsker noen å samarbeide med.
Mette Wegger (bildet), som leder Bli Større programmet, har stor erfaring og kompetanse på området. Hun arbeider hver eneste dag med forretningsutvikling og vekst der hun bidrar med ledelse, kurs og rådgivning i små, mellomstore og store bedrifter på tvers av alle bransjer. Mette Wegger har utviklet Bli Større programmet og kjører selv programmet. Med seg har hun Anne Cecile Dahl Bryne som har lang erfaring som rådgiver og har en unik kompetanse på området innovasjon som mange av Bli Større deltakerne har fått god nytte av.
Bli Større Programmet er et årsprogram som gjennomføres i løpet av 7 samlinger (5 hverdager fra kl. 09:00 til kl. 18:00 + 1 helg (lørdag til søndag)). Deltakerne får oppgaver mellom hver samling.  Bli Større programmet 2018 vil gjennomføres på følgende kalenderdager: 15. januar 2018, 12. mars 2018. 20.april 2018, 4. juni 2018, 27. august 2018 og helgen 6.&7. oktober 2018
Bli Større Programmet har plass til maks 10 deltakere. Medlemmer av alle nettverk for kvinnelige næringsdrivende inviteres til å søke.
Til nå er det over 60 grundere i KIB som har gjennomført programmet!
Er du en av de som ønsker å delta i Bli Større programmet 2018 så meld din interesse til Mette Wegger, mob. 932 48 274 eller epost mw@weggere.net