Core business forum 1 «strålte»!

Helsefarlig stråling i hjemmet var temaet når Softworks presenterte sin virksomhet på møtet i Core
business forum, gruppe1. På hvert møte holder et medlem en lengre presentasjon om sin bedrift
og sine produkter og tjenester.
I Core business forum er målet å gi hverandre businessmuligheter. For å kunne anbefale hverandre
må vi kjenne godt til hverandres tjenester og produkter. På denne månedens møte i Core business
forum gruppe 1, fikk medlemmene høre om bedriften Softworks tjenester for å hindre helsefarlig
stråling.
Softwork hjelper blant annet kunder som skal kjøpe seg ny leilighet. De vil sikre seg imot at
stråleverdien fra mobilmaster, høyspennsledninger etc. ikke er for høy. Kundene ønsker å føle seg
trygge på at leiligheten de skal kjøpe er bra for helsen.
Noe får diffuse helseplager etter å ha bodd i den nye leiligheten en stund.
«Folk forstår ikke hvorfor de blir syke, men med et besøk med mine måleapparater, ser de årsaken.
Da velger noen, og andre må flytte. Da er det ikke alltid de kan vente på det høyeste budet på
leiligheten», sier Sissel Halmøy. Hun rykker ut på kort varsel når noen skal kjøpe leilighet.
Halmøy har selv blitt syk av stråling. Det ble påvist at årsaken var en transformator i kjelleren under
kontoret der hun jobbet som sivilingeniør i Kongsberg Våpenfabrikk. I dag jobber hun for at andre
ikke skal bli langtidssykemeldt som hun og hennes fire unge og friske kollegaer gjorde ila et år på
dette kontoret. Halmøy er også leder i Folkets Strålevern og andre internasjonale komiteer. Det er
Statens strålevern som er fagetat i Norge, men de har dessverre ikke kapasitet til å følge med på
denne typen stråling.
På møtet ga Sissels presentasjon deltakerne noe å tenke på: Kjenner vi noen som skal kjøpe en
leilighet?
«Hva med å sette inn en annonse på Facebook i høysesongen for boligsalg», foreslår et medlem
rundt bordet på Pizzastua i Asker? «Hva med å samarbeide med eiendomsmeglere?» foreslå et
annet. Slik hjelper medlemmene hverandre ikke bare med salgsleads, men også med ideer. CBF er
ikke som andre businessnettverk.
Kvinner i business har nå startet opp Core business forum gruppe 2 på Jar i Bærum. Vi har noen
ledige plasser. Du kan også være gjest i våre grupper. Skynd deg å melde deg på. Første møte er 18.
september. Ta kontakt med Ingrid Braate Prillard på ingrid@kloktsagt.no