Helsefarlig stråling i hjemmet var temaet når Softworks presenterte sin virksomhet på møtet i Core business forum, gruppe1. På hvert møte holder et medlem en lengre presentasjon om sin bedrift og sine produkter og tjenester. I Core business forum er målet å gi hverandre businessmuligheter. For å kunne anbefale hverandre må vi kjenne godt til hverandres tjenester og produkter.