Ny ansatt

Rikke Dørum Schönborn er engasjert i stillingen som Marketing Network Manager.

Rikke startet 1. februar skal frem til sommeren jobbe 50% med å revitaliserer KIB og medlemsrekruttering gjennom strukturering av våre systemer, strategisk markedsføring og medlemshåndtering. Hun kjenner KIB godt, og har vært med fra starten. Hun går også inn i styret.
Fra august 2021 jobber hun 20% for KIB.

Rikke er markedsfører og businesscoach /veileder / mentor med over 20 års erfaring. Hun driver Business fra Hjertet, og tidligere Fokus Marketing, hvor hun hjelper kvinner med å bygge og drive en business som en forlengelse av dem selv. Det inkluderer tydeliggjøring av budskapet, klarhet og fokus på veien videre, samt jobbe med å frigjøre kundene fra begrensede tankemønstre og mindset som holder de tilbake fra fremdrift og suksess i deres business. 

Hun kombinerer mindset, personlig utvikling med businesstrategier og markedsføring, en gylden kombinasjon som gir resultater på bunnlinja og inspirasjon til å drive business fra hjertet – i tråd med kjernen av den du er og det du drømmer om  å skape gjennom din business.

Vi er glade for å ha fått Rikke med på laget for å løfte KIB på flere måter.