Bli Større Programmet

Bli Større Programmet er et program i regi av Kvinner i Business og er støttet av Asker Kommune, Bærum Kommune og Akershus Fylkeskommune.

Dette programmet skal yte bistand til våre medlemmer i overgangen fra etablert forretningsdrift til stor forretningsvirksomhet. Dette er et vanskelig tilgjengelig område spesielt for kvinnelige forretningsdrivende i et fortsatt mannsdominert næringsliv.

Gjennom utvalgte tilpassede aktiviteter i programmet vil Kvinner i Business derfor tilby Bli Større programmet. Les mer om programmet under Aktiviteter og Aktivitetskalender.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med Bli Større-ansvarlig Mette Wegger: mw@wegger.net

meldpaa

Aktiviteter

Lagre

Lagre