Dagens koronasituasjon vil påvirke alle bedrifter også økonomisk. Når det nå nærmer seg årsavslutning og selvangivelse dukker det opp mange spørsmål. I videoen snakker Irina Aasheim fra Bærum Regnskap om hva du selv kan gjøre for å begrense utgiftene, og om kompensasjonsordninger for 2021. Hva kan bedrifter gjøre selv og hvordan du kan bidra til å redusere

Velkommen til ny leder i KIB Ung, Anine Willums Karp! Anine jobber som daglig leder for 657 Oslo – Norges største Coworking Space for kreativ næring med ca. 200 medlemmer fordelt på ca. 45 selskaper innen kreativ næring og kreativ teknologi.  Anine begynte som daglig leder for 657 Oslo i januar, etter å ha vært Head of