Kvinner i Business inviterer til årsmøte den 24 april 2017 Det blir både business and pleasure! Først presenterer styret i Kvinner i Business hva som har skjedd i året som har gått og planene fremover.   Deretter vil norgesmesteren i amerikansk pizza 2017, Bodil Hasselknippe fortelle om sin vei til norgesmestertittelen.   Hun er et mangeårig medlem i

Kvinner i business! Ja, vi gjør nettopp det: Gir kvinner business! Core Business Forum er nettverksgrupper med en tydelig møtestruktur med et tydelig mål om mer salg. Det finnes mange nettverk. Men KIBs Core Business Forum er ikke helt som andre. Få har så mange fordeler som oss. Vi er allerede ca. 200 medlemmer som kjenner mange,

KiB Ung-treffet 8.november bød på viktige temaer: Forhandlingsteknikk og hersketeknikk  KiB Ung hadde årets siste samling på Helt Sentralt 8.november. Oppmøtet var godt, og Monica Brante engasjerte med power-foredrag og egen erfaringsdeling. Samling ble en stor suksess, med mange spørsmål og diskusjon i gruppen. Sofie Nystrøm rundet av kvelden med erfaringsdeling fra en rekke høye posisjoner i mannsdominerte

Fredag 17.juni møttes ti nye unge, ambisiøse kvinner til et uformelt glass vin i Oslo sentrum. Med nettverksbygging som viktigste agenda introduserte jentene seg for hverandre, og satt sammen i flere timer. - Jeg får alltid stort utbytte av å møte likesinnede jenter på min egen alder, og dette var en fin måte å gjøre det på,

Vekst i omsetning, i kundetilgang, i utvikling av forretningskonseptet ditt? Da er Bli Større-programmet noe for deg! Kvinner i Business sitt unike vekstprogram starter opp igjen til høsten. Dette årsprogrammet er spesialutviklet for å stimulere til vekst, og det eneste på markedet. Programmet yter bistand til våre medlemmer i overgangen fra etablert forretningsdrift til større forretningsvirksomhet. Dette er et